Victoriano Muñoz Oms. L'Home i el TerritoriLa importància dels valors humans en el camp de l'enginyeria

L'exposició s'emmarca dins de la càtedra Victoriano Muñoz Oms de la Universitat Politècnica de Catalunya  i té, com a un dels objectius principals, fer-se ressò de la importància dels valors humans en el camp de l’enginyeria. Es dona a conèixer la vida i tasca de Victoriano Muñoz Oms (1900 – 2000), enginyer de camins, canals i ports, en totes les seves vessants: tècnica, territorial, humana, diversa, intensa i extensa. En tot moment a través de les declaracions d’un testimoni d’excepció, ell mateix, mercès a la gran quantitat de material reunit entorn seu.

La Càtedra Victoriano Muñoz Oms, Valors Humans en Enginyeria, és un marc per a la realització d’activitats de formació, recerca, transferència de coneixement, difusió i divulgació, tan de la figura i obres de D.Victoriano Muñoz Oms, com dels valors que ell representava. La missió de l’exposició és servir d’element dinamitzador, del món universitari i la societat en general, per tal que puguin realitzar-se els objectius de la càtedra d’una forma plenament satisfactòria, al mateix temps que promou i recull noves iniciatives de l’entorn social.

Els promotors de la càtedra empresa són la UPC i FECSA ENDESA.

Àmbits:

1. Els projectes més emblemàtics de l’obra de Victoriano Muñoz Oms: Pla General d’Obres Públiques per a Catalunya, fundació de l’Empresa Nacional Hidroeléctrica del Ribagorzana ENHER, entre altres.

2. L’aspecte humà, social i lluitador de Victoriano Muñoz Oms i la seva repercussió en la societat, més enllà de les pròpies obres d’enginyeria. Representat per un cronograma on es mostren els esdeveniments socials per una banda i la vida i obra de Victoriano Muñoz Oms per l’altre, al llarg del desconegut segle XX.

3. Fins i tot aquí…Don Victoriano.  La immensitat de la tasca de Victoriano Muñoz Oms: aprofundiment en projectes realitzats a cada entorn territorial concret. Es tracta d’un espai consolidat de creixement que acull nous estudis més específics de parts del fons documental.