Creuant fronteresLa diversitat cultural i la immigració al nostre continent a debat

Migració, treball i identitat consolida el tercer any de col·laboració entre set museus europeus. L’objectiu d’aquest projecte és contribuir a un debat a nivell europeu sobre la diversitat cultural que permeti un major coneixement de les diferents comunitats immigrants dins del nostre continent. L'exposició itinerant és una prova d'aquesta col·laboració entre museus.

L'exposició es complementa amb una pàgina web, seminaris i conferències (Manchester, 2000 / Copenhagen, 2001 / Terrassa, 2003).