Salutació del director

Benvinguts i benvingudes al vostre Museu

El Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya és el fruit del ric i llarg bagatge que el coneixement i la innovació científica i tècnica, i la seva aplicació industrial, han desenvolupat al nostre país al llarg dels segles. Tot i que el projecte d’un museu dedicat a difondre el coneixement científic i tècnic, fomentar les vocacions en aquests dos camps i conservar els testimonis materials més importants de la creativitat tècnica de la humanitat així com els objectes més rellevants inventats o  fabricats al  nostre país arranca a començaments del segle XX, no serà fins l’any 1984 en què es materialitzarà aquest referent museològic, cultural i social.

El mNACTEC i el seu Sistema Territorial, lligat estretament a la societat industrial catalana, com a element identitari i de referència nacional, descentralitzat, innovador, d’implementació territorial i de màxima incidència i retorn social, ha aconseguit, al llarg de més de 30 anys, situar-se com a referent i model internacional de la singularitat, especificitat i incidència social de la cultura científica, tècnica i industrial catalana. Malgrat les dificultats econòmiques en què es troba immers el país, el mNACTEC manté, consolida i referma el creixement i l'ampliació d’aquest important projecte museològic, patrimonial, cultural i social amb nous objectius, majors expectatives i una més gran dosi d'il·lusió i d’inquietud renovades.

Ens trobem davant d'un moment social de canvi que ens obliga a centrar tots els nostres esforços en revitalitzar la programació del Museu, en projectar noves iniciatives i en realitzar noves activitats i nous projectes que permetin, si cal, encara més, una major implicació amb la nostra societat contemporània sense oblidar, però, l’important paper en la recuperació i la posada en valor del patrimoni i la cultura científica, tècnica i industrial de Catalunya i tenint sempre ben present la força i l'empenta de la nostra gent que, fent-se seu aquest patrimoni, fan que el mNACTEC sigui un projecte viu que serva i difon “l’ànima” d’aquesta societat que ens recorda d’on venim, què és el que som i cap on volem anar.

Sigueu tots benvinguts al vostre Museu.

 

Jaume Perarnau i Llorens
Director